Sıkça Sorulan Sorular  • Şirket'in Kar Payı Dağıtım Politikası nedir?

-Şirketimizin Kar Payı Dağıtım Politikası internet sitemizin "Kurumsal" başlığı altında "Politikalar" bölümünde yer almakta olup her yıl olağan Genel Kurul toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde kar payı dağıtılıp/dağıtılmayacağı görüşülerek karara bağlanmaktadır.

  • Şirket'in mali tabloları hangi dönemlerde açıklanmaktadır?

-Şirketimizin mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde 3,6,9 ve 12 aylık dönemlerde olmak üzere yılda 4 kez açıklamaktadır. Mali tabloların açıklanma tarihlerine ilişkin bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

  • Şirket'in payları Borsa İstanbul'da hangi pazarda işlem görmektedir?

-Şirketimizin payları 02.09.2021 tarihinde Borsa Ana Pazarda işlem görmeye başlamıştır. Şirketimizin işlem gördüğü pazar, dahil olduğu endeksler ve sektör hakkında bilgilere Şirketimizin KAP adresinden ulaşabilirsiniz.

  • Şirket'in yatırımları hakkında nasıl bilgi sahibi olabilirim?

-Şirketimizin KAP sayfasında ve internet sitesinde her üç ayda bir yayınlanan faaliyet raporlarında yatırımlarla ilgili   bilgilere yer verilmektedir.

  • Şirket'in faaliyetleri ile ilgili bilgilere nasıl ulaşabilirim?

-Şirketimizin her üç ayda bir KAP sayfasında ve internet sitesinde yayınlanan  faaliyet raporlarında Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

  • Şirket'in finansal tabloları hangi standartlara uygun olarak hazırlanmaktadır?

-Şirketimizin finansal tabloları SPK'nın Seri II, 14.1 nolu tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, Tebliğ'in 5.maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ("TMS/TFRS") esas alınmıştır.

  • Şirket'in Genel Kurul toplantılarına Elektronik ortamda nasıl katılabilirim?

-Genel Kurul toplantısına Elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu internet sitesinde yer alan E-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmesi ve güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olması gerekmektedir. Bu işlemleri sağlayan pay sahipleri toplantı gününden bir gün önce saat 21.00'e kadar E-GKS girerek toplantıya elektronik olarak katılmaya ilişkin seçeneği işaretlemesi yeterlidir.

  • Şirket'in Çıkarılmış Sermayesi ve Kayıtlı Sermaye Tavanı ne kadardır?

-Şirketimizin Çıkarılmış Sermayesi 80.000.000.000 TL, Kayıtlı Sermaye Tavanı ise 400.000.000 TL'dir.

  • Şirket'in halka açıklık oranı nedir?

-Şirketimizin halka açıklık oranı 01.02.2023 tarihi itibariyle %54,13 olup, güncel bilgilere Şirketimizin KAP sayfasından ulaşabilirsiniz